Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-5025/2014/RCz

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Prace budowlane i instalacyjne dla obiektu Olszewska 6 w Warszawie.

Termin składania ofert: 29.12.2014 r.

Powrót na górę strony
Polska Policja