Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 110/U/14/JG/75401/02/03

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Amunicja 5,56x45mm pośrednia z pociskiem FMJ SS 109 z rdzeniem stalowym - w ilości 64.000 szt. wykonana zgodnie ze "Specyfikacją techniczną. Amunicja 5,56x45mm pośrednia z pociskiem FMJ SS 109 - wymagania minimalne" stanowiącą załącznik nr 1

Termin składania ofert: 22.12.2014 godz.10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja