Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 58/U/2014/JW/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Urządzenie gaśnicze wodno mgłowe - w liczbie 260 szt.

Termin składania ofert: 22.12.2014 godz.10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja