Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 17/T/15/RCh/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów zderzeń wraz z wyposażeniem.

Termin składania ofert: 25.06.2015

Powrót na górę strony
Polska Policja