Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 24/T/15/RCh/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup 4 zestawów nagłośnienia.

Termin składania ofert: 29.07.2015

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja