Zapytanie ofertowe 30/T/15/RCh/75403 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Zapytanie ofertowe 30/T/15/RCh/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup zestawu oświetleniowego

Termin składania ofert: 27.08.2015

Pliki do pobrania

Polska Policja