107/UM/WR/BŁII/2015 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 107/UM/WR/BŁII/2015

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą testera radiokomunikacyjnego

Termin składania ofert: 06.10.2015r. godz. 11.00

Pliki do pobrania

Polska Policja