Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Zapytanie ofertowe Cir-3159/16/AG

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wymiana 3 szt. wrót w budynku magazynowym "D" oraz remont schodów wejściowych w budynku "B" i "C" w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Termin składania ofert: 10.10.2016r godz. 16:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja