Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 153/T/16/RCh/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa czterech zestawów lunet "HENSOLDT SPOTTER 60" wraz z ukompletowaniem.

Termin składania ofert: 14.10.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja