Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 155/T/16/RCh/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup dziewięciu zestawów drabin szturmowych wraz z ukompletowaniem zgodnie z opisem w załączniku nr 1 Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 16:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja