Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 145/BF/ZP/16/AP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla 25 uczestników szkolenia z zakresu zamówień publicznych na dostawy i usługi IT

Termin składania ofert: 21.10.2016

Powrót na górę strony
Polska Policja