Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 146/BF/ZP/16/AP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu praktyki stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT dla osób prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego

Termin składania ofert: 26.10.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja