Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3299/2016/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Bednarskiej 24 w Warszawie według przedmiarów branżowych będących załącznikami do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 25.10.2016 r. godz. 13:00

Powrót na górę strony
Polska Policja