Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cag-2844-2016-AG

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi stolarskich.

Termin składania ofert: 26.10.2016 godz. 12:00

Pliki do pobrania

  • 1.07 MB
Powrót na górę strony
Polska Policja