Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 160/U/2016/JW/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa amunicji szkolnej typu zbijak aluminiowy 9 x 19 mm w ilości 25 000 sztuk.

Termin składania ofert: 27.10.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja