Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-9/WKGT/16

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup 1 szt. urządzenia do obsługi układów klimatyzacji z czynnikiem R-1234yf zgodnie ze specyfikacją wskazaną w załączniku nr 1 formularz ofertowy.

Termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 12:00

Powrót na górę strony
Polska Policja