Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3384/2016/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Montaż ogrodzenia prefabrykowanego wraz z kontrolą dostępu w obiekcie KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na podstawie przedmiarów będących załącznikiem do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 08.11.2016 r. godz. 13:00

Powrót na górę strony
Polska Policja