Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-10/WKGT/16

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa 5 sztuk podnośników dwukolumnowych zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi (WE-T) określonymi w załączniku nr 1.

Termin składania ofert: 04.11.2016 godz. 10:00

Powrót na górę strony
Polska Policja