Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 109/UM/WUSIM/BŁiI/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup platformy testowo-deweloperskiej na potrzeby systemów informatycznych międzynarodowych.

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 14.30

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja