Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 154/BF/ZP/16/EB

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup kart prepaid dla dzieci pracowników cywilnych oraz pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji Komendy Głównej Policji

Termin składania ofert: 03.11.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja