Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 170/T/16/RCh/75401

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednofazowego wyciszonego agregatu prądotwórczego 2 kW HONDA EU201 lub równoważnego.

Termin składania ofert: 07.11.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja