Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-11/WKGT/16

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch wózków widłowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz ofertowy.

Termin składania ofert: 18.11.2016 godz. 13:00

Powrót na górę strony
Polska Policja