Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 182/T/16/ZK/75401

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa drona DJI Inspire 1 v. 2 (lub modelu równoważnego) wraz wymaganym ukompletowaniem oraz przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 15.11.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja