Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3499/2016/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Przegląd obiektów budowlanych będących w użytkowaniu/trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji w zakresie przeglądów technicznych zgodnie z wymogiem art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane według załączonego wykazu.

Termin składania ofert: 18.11.2016 godz. 13:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja