Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ckt 6038/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa mebli.

Termin składania ofert: 21.11.2016r. godz. 13.00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja