Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 194/U/16/RS/75402/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 kompletów granatnika rewolwerowego kal. 40 - zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 25.11.2016

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja