Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ckt 458/2017

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w 2017r.

Termin składania ofert: 31.01.2017r. godz. 15.00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja