Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-1/WKGT/17

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia letniego do pojazdów służbowych KGP i CBŚP zgodnie z warunkami dostawy określonymi w załączniku nr 1.

Termin składania ofert: 20.02.2017 godz. 10:00

Powrót na górę strony
Polska Policja