Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 19/T/2017/HL/75401

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do wykrywania narkotyków, testów na narkotyki, fiolek szklanych oraz nośników Baringera - zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 20.02.2017

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja