Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-453/2017/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wymiana istniejących drzwi na inne w obiekcie Komendy Głównej Policji na Bielanach w Warszawie.

Termin składania ofert: 21.02.2017 r. godz. 16:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja