Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-3/WKGT/17

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie okresowych przeglądów-konserwacji (konserwacja pod względem mechanicznym i elektrycznym), wykonywanie pomiarów elektrycznych oraz asysta przy odbiorze UDT urządzeń podnośnikowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Dozorze Technicznym (DZ.U. 2002.4.43).

Termin składania ofert: 23.02.2017 godz. 12:00

Powrót na górę strony
Polska Policja