Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ckt 897/17

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa różnego rodzaju materiałów kancelaryjno - biurowych.

Termin składania ofert: 22.02.2017 godz. 14.00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja