Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-2/WKGT/17

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradcy ADR w zakresie przewozów drogowych towarów niebezpiecznych dla KGP oraz CBŚP.

Termin składania ofert: 22.02.2017 r. do godz. 12.00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja