Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 949/Ckt/17/DK

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa 200 sztuk kurtek zimowych.

Termin składania ofert: 13.03.2017

Powrót na górę strony
Polska Policja