Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-498/2017/AG

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Podział działki nr ew. 5/5 obręb 1-01-15 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Racławickiej 132 o powierzchni 10,1984 ha na dwie części.

Termin składania ofert: 23.02.2017 r. godz. 14:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja