Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-501/2017/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż, dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie, szczegółowy zakres prac zawarty w jest w dołączonym do zapytania ofertowego załączniku nr 1 ,,Opis przedmiotu zamówienia”.

Termin składania ofert: 01.03.2017 r. godz. 16:00

Powrót na górę strony
Polska Policja