Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 27/T/17/RCh/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie demontażu i montażu (przeniesienia) specjalistycznego sprzętu montowanego w pojazdach.

Termin składania ofert: 08.03.2017

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja