Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-719/2017/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla remontu budynku biurowego usytuowanego przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

Termin składania ofert: 21.03.2017 r. godz. 16:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja