Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 84/BF/ZP/17/AP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych na rzecz funkcjonariuszy i pracownikami Centralnego Biura Śledczego Policji, u których wystąpiło narażenie na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny, które wiąże się z możliwością wywołania zakażenia przez wirusy HBV, HCV, HIV podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Termin składania ofert: 14.04.2017

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja