Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 124/BF/ZP/17/EB

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów promocyjno-reklamowych dla Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin składania ofert: 18.04.2017

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja