Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-6/WKGT/17

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy olejów silnikowych, płynów chłodniczych i innych produktów mps zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 04.05.2017 r.

Powrót na górę strony
Polska Policja