Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cag-1100-2017-DMR

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

Termin składania ofert: 15.05.2017

Pliki do pobrania

  • 1.68 MB
Powrót na górę strony
Polska Policja