Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 59/T/17/ZK/75401

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa latarek czołowych Princeton Tec Charge Red/Green/IR/White w ilości szt. 11 - lub sprzętu równoważnego.

Termin składania ofert: 29.05.2017

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja