Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 23/T/09/TR

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Aparaty kompaktowe (15 szt.)

Termin składania ofert: 30.03.2009 r. godz. 13:00

Powrót na górę strony
Polska Policja