Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 9/U/09/HM

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Utylizacja odpadów

Termin składania ofert: 02.04.2009 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja