Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 64/T/09/HM

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Amunicja kal. 7.62x51 NATO z pociskiem FMJ w ilości 26000 sztuk

Termin składania ofert: 17.07.2009 godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja