Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 68/T/09/RCh

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Odczynnik techniki kryminalistycznej i próbówki niezbędne do prowadzenia badań DNA w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP

Termin składania ofert: 27.07.2009 godz. 15:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja