Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 2/Cir/WZP/10/JC

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania Programu Inwestycji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania pn. "Budowa Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) KWP w Gdańsku.

Termin składania ofert: 21.05.2010 r. godz. 14:00

Powrót na górę strony
Polska Policja