Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 25/T/10/RCh

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: zakup stanowiska do wykonywania odlewów pocisków, łusek oraz elementów broni

Termin składania ofert: 02.09.2010 godz. 14:00

Powrót na górę strony
Polska Policja