Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 1/BF/WZP/12/TG

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług platformy aukcyjnej dla Komendy Głównej Policji.

Termin składania ofert: 04.01.2012 godz. 10:00

Powrót na górę strony
Polska Policja